Cargo Specials logo

Voorwaarden

Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Cargo Specials zijn van toepassing de “Nederlandse Expeditievoorwaarden” laatste versie, gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van De Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.Fenex.nl, of worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

All activities of Cargo Specials are subject to the “Dutch Forwarding Conditions” in its latest version, deposited by FENEX at the registry of the Districts Courts at Amsterdam, Arnhem, Breda and Rotterdam. Text of these conditions will be sent on request.

Op alle expeditiewerkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2004 van toepassing, met uitzondering van de arbitrageclausule. Mocht Cargo Specials optreden als vervoerder, dan zijn op binnenlands wegvervoer de Algemene Vervoercondities 2002 van toepassing, (laatste versie, AVC 2002). Op grensoverschrijdend transport over de weg is ook de AVC 2002 van toepassing, in aanvulling op de bepalingen van het CMR-Verdrag.

CMR verdrag Nederlands