Cargo Specials logo

Dangerous goods (DG)

Bent u op zoek naar een ervaren partner voor het vervoer van gevaarlijke goederen? Bij Cargo Specials hebben we veel kennis van de complexiteit en de risico’s die gepaard gaan met het transporteren van gevaarlijke stoffen. Daarom bieden wij gespecialiseerde diensten aan die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen en regelgeving.

Via de weg, lucht of zee 

Of uw vracht nu over de weg, door de lucht of over zee moet worden vervoerd, wij bieden veilige en betrouwbare transportoplossingen voor al uw goederen. We zorgen ervoor dat uw gevaarlijke lading voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen, inclusief zorgvuldige verpakking, correcte labeling en nauwkeurige documentatie volgens alle EU-protocollen en internationale richtlijnen. 

Dangerous goods schiphol 

Met ons grote netwerk en samenwerkingen met verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn wij in staat om uw goederen, vanuit Schiphol, naar vrijwel alle luchthavens wereldwijd te transporteren. Hierbij heeft u de keuze tussen een door-to-door levering, waarbij wij luchtvracht en wegtransport combineren of airport-to-airport waarbij de ontvanger de goederen bij de luchthaven op kan halen. Dit geldt zowel voor het exporteren als het importeren van vracht en houden wij rekening met alle richtlijnen die gelden voor dat land. 

Welke goederen vallen onder gevaarlijke stoffen? 

Gevaarlijke goederen kunnen variëren van chemische stoffen en brandbare materialen tot explosieven en radioactieve materialen. Voorbeelden zijn brandbare vloeistoffen, giftige stoffen, en zelfs lithiumbatterijen. Voor het transport van deze goederen is het van belang om de classificaties te begrijpen om te zorgen voor een veilig en compliant transport.

  1. Explosieve stoffen en voorwerpen (Klasse 1): vuurwerk, munitie tot explosieven voor industrieel gebruik.
  2. Gassen (Klasse 2): samengeperste gassen, vloeibaar gemaakt gas en opgelost gas. Voorbeelden zijn propaan, zuurstof en chloorgas. 
  3. Brandbare vloeistoffen (Klasse 3): Dit zijn vloeistoffen die ontvlambaar zijn bij bepaalde temperaturen en omstandigheden. Benzine, diesel en alcohol zijn enkele voorbeelden.
  4. Brandbare vaste stoffen (Klasse 4): stoffen die gemakkelijk ontbranden en verbranden, zoals zwavel, fosfor en magnesium. 
  5. Zelfontledende stoffen en stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (Klasse 4.1): Voorbeelden zijn natrium en calcium carbide. 
  6. Giftige stoffen (Klasse 6): stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid bij inademing, inslikken of contact met de huid. Voorbeelden zijn pesticiden, zuren en bepaalde medicijnen.
  7. Radioactieve stoffen (Klasse 7): materialen met een radioactief karakter, zoals uranium en plutonium. 
  8. Corrosieve stoffen (Klasse 8): stoffen die schade kunnen veroorzaken aan levend weefsel of andere materialen bij contact, zoals zuren en logen.
  9. Diverse gevaarlijke stoffen (Klasse 9): stoffen en voorwerpen die tijdens transport een gevaar kunnen vormen maar niet onder de andere klassen vallen. Voorbeelden zijn lithiumbatterijen, magnetische materialen en asbest.

Cargo Specials als uw transportpartner

Ons team heeft uitgebreide ervaring en de benodigde certificeringen in het veilig transporteren van gevaarlijke stoffen. Door Cargo Specials te kiezen als uw vervoerspartner ervaart u een tal van voordelen: 

Veilig transport

Bij ons staat de veiligheid van uw lading voorop, waarbij we strikte veiligheidsprotocollen naleven om een betrouwbaar transport te verzekeren.

Efficiënte doorlooptijd

Dankzij ons geoptimaliseerde logistieke netwerk kunnen we snelle transittijden realiseren, waardoor uw zendingen tijdig op hun bestemming aankomen.

Wereldwijde bereikbaarheid

Of u nu binnenlands of internationaal verzendt, Cargo Specials biedt uitgebreide dekking voor bestemmingen over de hele wereld.

Volledige service & documentatie

Laat het administratieve werk aan ons over! Ons team handelt alle documentatie af en maakt het verzendproces voor u moeiteloos.

Veiligheidseisen voor voertuig en chauffeur 

Veiligheidsvoorschriften voor voertuigen en chauffeurs worden strikt nageleefd om te waarborgen dat het transport van dangerous goods zonder risico’s verloopt. Onze voertuigen ondergaan regelmatig controles en onderhoudsbeurten om te voldoen aan alle eisen. Denk aan inspecties van de laadruimte, veiligheidsuitrusting zoals brandblussers en instructies, en het correct functioneren van specifieke apparatuur voor het hanteren van gevaarlijke goederen, zoals lekdetectieapparaten. Daarnaast zijn al onze medewerkers getraind in het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, hebben kennis van de classificatie van gevaarlijke stoffen en procedures voor noodsituaties, 

Bij Cargo Specials kunt u rekenen op een betrouwbare partner voor het veilig en efficiënt transporteren van uw gevaarlijke goederen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen met uw transportbehoeften.